نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

آلومینیوم 2 خانه کوچک

400 عدد 25 میلی متر 190 میلی متر 150 میلی متر

0 ریال
400 عدد 25 میلی متر 190 میلی متر 150 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم 2 خانه کوچک از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، 2 خانه کوچک در این ظرف تعبیه...