نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

آلومینیوم 3 خانه

500 عدد 29 میلی متر 229 میلی متر 174 میلی متر

0 ریال
500 عدد 29 میلی متر 229 میلی متر 174 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم 3 خانه از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، 3 خانه در این ظرف تعبیه شده است...