نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

آلومینیوم کبابی بزرگ

400 عدد 42 میلی متر 320 میلی متر 220 میلی متر

0 ریال
400 عدد 42 میلی متر 320 میلی متر 220 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم کبابی بزرگ از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، بیشتر برای انواع کباب ها و...