نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

آلومینیوم کبابی کوچک

400 عدد 42 میلی متر 310 میلی متر 160 میلی متر

0 ریال
400 عدد 42 میلی متر 310 میلی متر 160 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم کبابی کوچک از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، بیشتر برای انواع کباب ها...