نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع ظروف بسته بندی (پت (PET))

شفاف 70 میلی متر 250 عدد 230 میلی متر 140 میلی متر

0 ریال
شفاف 70 میلی متر 250 عدد 230 میلی متر 140 میلی متر

0 ریال

لانچ باکس بلند از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

شفاف 40 میلی متر 300 عدد 220 میلی متر 130 میلی متر

0 ریال
شفاف 40 میلی متر 300 عدد 220 میلی متر 130 میلی متر

0 ریال

لانچ باکس کوتاه از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع...

شفاف 75 میلی متر 350 عدد 185 میلی متر 122 میلی متر

0 ریال
شفاف 75 میلی متر 350 عدد 185 میلی متر 122 میلی متر

0 ریال

فوکری بلند از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی ها،...

شفاف 45 میلی متر 350 عدد 180 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال
شفاف 45 میلی متر 350 عدد 180 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال

فوکری کوتاه از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

شفاف 250 عدد

0 ریال
شفاف 250 عدد

0 ریال

شفاف 250 عدد

0 ریال
شفاف 250 عدد

0 ریال

500 سی سی شفاف 55 میلی متر 450 عدد 155 میلی متر 130 میلی متر

0 ریال
500 سی سی شفاف 55 میلی متر 450 عدد 155 میلی متر 130 میلی متر

0 ریال

دلی 500 سی سی از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

250 سی سی شفاف 30 میلی متر 450 عدد 140 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال
250 سی سی شفاف 30 میلی متر 450 عدد 140 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال

دلی 250 سی سی از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

شفاف 500 عدد

0 ریال
شفاف 500 عدد

0 ریال

شفاف 500 عدد

0 ریال
شفاف 500 عدد

0 ریال

سفید 250

0 ریال
سفید 250

0 ریال