نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع ظروف فومی و آلومینیومی

سفید 300 عدد 65 میلی متر 225 میلی متر 138 میلی متر

0 ریال
سفید 300 عدد 65 میلی متر 225 میلی متر 138 میلی متر

0 ریال

فوم تک پرس از مواد اولیه فوم (foam) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، ظرفیت حجمی آن به اندازه یک پرس غذا می...

سفید 300 عدد 72 میلی متر 260 میلی متر 142 میلی متر

0 ریال
سفید 300 عدد 72 میلی متر 260 میلی متر 142 میلی متر

0 ریال

فوم 2 پرس از مواد اولیه فوم (foam) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، ظرفیت حجمی آن به اندازه 2 پرس غذا می باشد....

سفید 500 عدد 36 میلی متر 260 میلی متر 175 میلی متر

0 ریال
سفید 500 عدد 36 میلی متر 260 میلی متر 175 میلی متر

0 ریال

دیس فوم از مواد اولیه فوم (foam) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین ساخته شده است. از این محصول جهت سرو، نگهداری و حمل مواد غذایی سرد، مواد غذایی گرم، برنج،...

1000 - 500 عدد 42 میلی متر 300 میلی متر 170 میلی متر

0 ریال
1000 - 500 عدد 42 میلی متر 300 میلی متر 170 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم تک پرس از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، ظرفیت حجمی آن به اندازه یک پرس...

1000 - 500 عدد 46 میلی متر 354 میلی متر 206 میلی متر

0 ریال
1000 - 500 عدد 46 میلی متر 354 میلی متر 206 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم 2 پرس از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، ظرفیت حجمی آن به اندازه 2 پرس غذا...

1000 عدد 36 میلی متر 240 میلی متر 110 میلی متر

0 ریال
1000 عدد 36 میلی متر 240 میلی متر 110 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم نیم پرس از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، ظرفیت حجمی آن به اندازه نیم پرس...

500 عدد 42 میلی متر 320 میلی متر 220 میلی متر

0 ریال
500 عدد 42 میلی متر 320 میلی متر 220 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم کبابی از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، بیشتر برای انواع کباب ها و مواد...

1500 عدد 48 میلی متر 105 میلی متر

0 ریال
1500 عدد 48 میلی متر 105 میلی متر

0 ریال

خورشتی گرد آلومینیوم از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. این محصول جزو ظروف خورشتی آلومینیومی بوده که دارای ضخامت...

500 عدد 25 میلی متر 210 میلی متر 165 میلی متر

0 ریال
500 عدد 25 میلی متر 210 میلی متر 165 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم کبابی از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، در این ظرف می توان انواع کباب را...

24 عدد 30 سانتی متر

0 ریال
24 عدد 30 سانتی متر

0 ریال

فویل 30 سانت از مواد اولیه ورق آلومینیوم ساخته شده است. از این محصول انعطاف پذیر، جهت پوشش دادن ظروف مواد غذایی و نیز جهت مصارف مختلف در آرایشگاه ها، گل...