نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع قاشق - چنگال - کارد

سفید 30 میلی متر 2000 عدد 165 میلی متر

0 ریال
سفید 30 میلی متر 2000 عدد 165 میلی متر

0 ریال

قاشق کریستال کارتنی از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت سفید بوده که دارای ضخامت مناسب و کیفیتی عالی می باشد.

سفید، شفاف و بی رنگ، آبی،... 2000 عدد 165 میلی متر 22 میلی متر

0 ریال
سفید، شفاف و بی رنگ، آبی، سبز، قرمز 2000 عدد 165 میلی متر 22 میلی متر

0 ریال

چنگال کریستال کارتنی از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت سفید، شفاف و بی رنگ، آبی، سبز و قرمز بوده که دارای ضخامت مناسب...

سفید، مشکی، قرمز، آبی، زرد... 2000 عدد 185 ملی متر 20 میلی متر

0 ریال
سفید، مشکی، قرمز، آبی، زرد و ... 2000 عدد 185 ملی متر 20 میلی متر

0 ریال

کارد کریستال استیک کارتنی از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت سفید، مشکی، قرمز، آبی و زرد بوده که دارای ضخامت مناسب،...

شفاف 1500 عدد 175 میلی متر

0 ریال
شفاف 1500 عدد 175 میلی متر

0 ریال

قاشق لدرلی (ونیز) از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی رنگ بوده که دارای  ضخامت مناسب، کیفیت و استحکامی عالی می...

شفاف 1500 عدد 160 میلی متر

0 ریال
شفاف 1500 عدد 160 میلی متر

0 ریال

چنگال لدرلی (ونیز) از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی رنگ بوده که دارای ضخامت مناسب، کیفیت و استحکامی عالی می...

شفاف 1000 عدد 175 میلی متر

0 ریال
شفاف 1000 عدد 175 میلی متر

0 ریال

چنگال  VIP  از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی رنگ بوده که دارای ضخامت مناسب، کیفیت و استحکامی عالی می باشد.

شفاف 1000 عدد 175 میلی متر

0 ریال
شفاف 1000 عدد 175 میلی متر

0 ریال

قاشق VIP از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی رنگ بوده که دارای  ضخامت مناسب، کیفیت و استحکامی عالی می باشد.

شفاف 1000 عدد 185 میلی متر

0 ریال
شفاف 1000 عدد 185 میلی متر

0 ریال

کارد  VIP از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی رنگ بوده که دارای ضخامت مناسب، کیفیت و استحکامی عالی می باشد.

شفاف و بی رنگ، سفید، سبز،... 4000 عدد 150 میلی متر

0 ریال
شفاف و بی رنگ، سفید، سبز، قرمزو ... 4000 عدد 150 میلی متر

0 ریال

قاشق کافه از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی رنگ، سفید، سبز و قرمز بوده که دارای ضخامت مناسب، کیفیت و...

شفاف 3000 عدد

0 ریال
شفاف 3000 عدد

0 ریال

شفاف - مات 1000 - 500 عدد

0 ریال
شفاف - مات 1000 - 500 عدد

0 ریال

پک قاشق و چنگال معمولی یک بسته حاوی یک عدد قاشق و یک عدد چنگال می باشد، که از مواد اولیه پلی استایرن (ps) ساخته شده است. رنگ بندی این محصول به صورت شفاف و بی...