نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع نایلون و نایلکس

شفاف 100 عدد 250 - 200 - 50 بسته 35 سانتی متر 25 سانتی متر

0 ریال
شفاف 100 عدد 250 - 200 - 50 بسته 35 سانتی متر 25 سانتی متر

0 ریال

نایلون فریزر چسبی از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. از این محصول جهت بسته بندی مواد غذایی تازه یا سرخ شده، مواد غذایی خشکبار و... استفاده می شود....

شفاف 200 عدد 24 عدد 35 سانتی متر 25 سانتی متر

0 ریال
شفاف 200 عدد 24 عدد 35 سانتی متر 25 سانتی متر

0 ریال

نایلون فریزر رولی 200 برگ از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. از این محصول مقاوم، جهت بسته بندی و نگهداری مواد غذایی تازه یا سرخ شده، گوشت، سبزیجات،...

شفاف 100 عدد 250 - 200 - 50 عدد 35 سانتی متر 25 سانتی متر

0 ریال
شفاف 100 عدد 250 - 200 - 50 عدد 35 سانتی متر 25 سانتی متر

0 ریال

نایلون فریزر معمولی از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. از این محصول جهت بسته بندی مواد غذایی تازه یا سرخ شده، سبزیجات، میوه ها، مواد غذایی خشکبار...

شفاف 25 کیلو

0 ریال
شفاف 25 کیلو

0 ریال

شفاف 25 کیلو

0 ریال
شفاف 25 کیلو

0 ریال

شفاف 25 کیلو

0 ریال
شفاف 25 کیلو

0 ریال

شفاف 25 کیلو

0 ریال
شفاف 25 کیلو

0 ریال

شفاف 25 کیلو

0 ریال
شفاف 25 کیلو

0 ریال

شفاف 25 کیلو

0 ریال
شفاف 25 کیلو

0 ریال

مشکی 25 کیلو

0 ریال
مشکی 25 کیلو

0 ریال

مشکی 24 - 20 عدد

0 ریال
مشکی 24 - 20 عدد

0 ریال

نایلون زباله رولی از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. از این محصول مقاوم، جهت جمع آوری، نگهداری، بسته بندی و حمل انواع زباله ها و... استفاده می شود....

مشکی 25 کیلو

0 ریال
مشکی 25 کیلو

0 ریال