نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع محصولات گیاهی

300 سی سی 300 عدد

0 ریال
300 سی سی 300 عدد

0 ریال

900 سی سی 300 عدد

0 ریال
900 سی سی 300 عدد

0 ریال

1000 سی سی 200 عدد

0 ریال
1000 سی سی 200 عدد

0 ریال

1500 سی سی 200 عدد

0 ریال
1500 سی سی 200 عدد

0 ریال

1800 سی سی 200 عدد

0 ریال
1800 سی سی 200 عدد

0 ریال

200 سی سی 500 عدد

0 ریال
200 سی سی 500 عدد

0 ریال

2000 عدد

0 ریال
2000 عدد

0 ریال

2000 عدد

0 ریال
2000 عدد

0 ریال

300 عدد

0 ریال
300 عدد

0 ریال