نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

آلومینیوم کبابی 119

500 عدد 25 میلی متر 210 میلی متر 165 میلی متر

0 ریال
500 عدد 25 میلی متر 210 میلی متر 165 میلی متر

0 ریال

آلومینیوم کبابی از مواد اولیه ورق آلومینیوم و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. همانطور که از نام محصول پیداست، در این ظرف می توان انواع کباب را...