نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع محافظ غذا

شفاف 40 عدد 30 متر 30 سانتی متر 10 میکرون

0 ریال
شفاف 40 عدد 30 متر 30 سانتی متر 10 میکرون

0 ریال

سلفون محافظ غذا 30 متری از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. این محصول به صورت شفاف و چسبنده تولید می شود. همانطور که از نام محصول پیداست به عنوان...

شفاف 40 عدد 50 متر 30 سانتی متر 10 میکرون

0 ریال
شفاف 40 عدد 50 متر 30 سانتی متر 10 میکرون

0 ریال

سلفون محافظ غذا 50 متری از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. این محصول به صورت شفاف و چسبنده تولید می شود. همانطور که از نام محصول پیداست به عنوان...

شفاف 32 عدد 100 متر 40 سانتی متر 12 میکرون

0 ریال
شفاف 32 عدد 100 متر 40 سانتی متر 12 میکرون

0 ریال

سلفون محافظ غذا 100 متری از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. این محصول به صورت شفاف و چسبنده تولید می شود. همانطور که از نام محصول پیداست به عنوان...

شفاف 2 عدد 500 متر 40 سانتی متر 12 میکرون

0 ریال
شفاف 2 عدد 500 متر 40 سانتی متر 12 میکرون

0 ریال

سلفون محافظ غذا 500 متری از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است.این محصول به صورت شفاف و چسبنده تولید می شود. همانطور که از نام محصول پیداست به عنوان...

شفاف 2 عدد 1000 متر 40 سانتی متر 14 میکرون

0 ریال
شفاف 2 عدد 1000 متر 40 سانتی متر 14 میکرون

0 ریال

سلفون محافظ غذا 1000 متری از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. این محصول به صورت شفاف و چسبنده تولید می شود. همانطور که از نام محصول پیداست به عنوان...