نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع دستکش نایلونی و لاتکس

شفاف 100 عدد 60 بسته

0 ریال
شفاف 100 عدد 60 بسته

0 ریال

دستکش نایلونی جعبه ای از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. از این محصول به عنوان پوششی جهت جلوگیری از رسیدن آلودگی  احتمالی به دست ها هنگام فعالیت در...

شفاف 50 عدد 1000 عدد

0 ریال
شفاف 50 عدد 1000 عدد

0 ریال

دستکش نایلونی سلفونی از مواد اولیه پلی اتیلن (pe) ساخته شده است. از این محصول به عنوان پوششی جهت جلوگیری از رسیدن آلودگی  احتمالی به دست ها هنگام فعالیت در...

سفید 100 عدد 20 - 10 بسته

0 ریال
سفید 100 عدد 20 - 10 بسته

0 ریال

دستکش لاتکس جعبه ای یا دستکش لاتکس کم پودر از مواد اولیه لاتکس ساخته شده است. از این محصول به عنوان پوششی در محافظت از دست ها در هنگام کار با مواد شیمیایی و...

سفید 10 عدد 50 بسته

0 ریال
سفید 10 عدد 50 بسته

0 ریال

دستکش لاتکس ساندیسی از مواد اولیه لاتکس ساخته شده است. از این محصول به عنوان پوششی در محافظت از دست ها در هنگام کار با مواد شیمیایی و نیز جلوگیری از رسیدن...