نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع لیوان pp

200 سی سی بی رنگ و شفاف 500 عدد 1.3 گرم 80 میلی متر 74 میلی متر 700 گرم

190 ریال
200 سی سی بی رنگ و شفاف 500 عدد 1.3 گرم 80 میلی متر 74 میلی متر 700 گرم

190 ریال

لیوان 200 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین ساخته...

200 سی سی 500 عدد 1.7 گرم 900 گرم

0 ریال
200 سی سی 500 عدد 1.7 گرم 900 گرم

0 ریال

300 سی سی بی رنگ و شفاف 300 عدد 4 گرم 93 میلی متر 92 میلی متر 1200 گرم

0 ریال
300 سی سی بی رنگ و شفاف 300 عدد 4 گرم 93 میلی متر 92 میلی متر 1200 گرم

0 ریال

لیوان 300 سی سی 300 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین ساخته...

350 سی سی بی رنگ و شفاف 300 عدد 5 گرم 110 میلی متر 92 میلی متر 1500 گرم

0 ریال
350 سی سی بی رنگ و شفاف 300 عدد 5 گرم 110 میلی متر 92 میلی متر 1500 گرم

0 ریال

لیوان 350 سی سی 300 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین ساخته...

450 سی سی بی رنگ و شفاف 300 عدد 6 گرم 122 میلی متر 92 میلی متر 1800 گرم

0 ریال
450 سی سی بی رنگ و شفاف 300 عدد 6 گرم 122 میلی متر 92 میلی متر 1800 گرم

0 ریال

لیوان 450 سی سی 300 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین ساخته...

شفاف - سفید 300 عدد 4.5 گرم 1400 گرم

0 ریال
شفاف - سفید 300 عدد 4.5 گرم 1400 گرم

0 ریال