نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع ظرف گوشتی PP

150 عدد 3 سانتی متر

0 ریال
150 عدد 3 سانتی متر

0 ریال

150 عدد 4 سانتی متر

0 ریال
150 عدد 4 سانتی متر

0 ریال

150 عدد 5 سانتی متر

0 ریال
150 عدد 5 سانتی متر

0 ریال

150 عدد 6 سانتی متر

0 ریال
150 عدد 6 سانتی متر

0 ریال

150 عدد 8 سانتی متر

0 ریال
150 عدد 8 سانتی متر

0 ریال