نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع ظرف غذا PS

سفید 500 عدد 9 گرم 46 میلی متر 4550 گرم 206 میلی متر 145 میلی متر

0 ریال
سفید 500 عدد 9 گرم 46 میلی متر 4550 گرم 206 میلی متر 145 میلی متر

0 ریال

ظرف غذا (ps) از مواد اولیه پلی استایرن (PS) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین          ساخته شده است. این محصول به رنگ سفید بوده و دارای ضخامت مناسب و کیفیتی...

سفید 500 عدد 10 گرم 5050 گرم

0 ریال
سفید 500 عدد 10 گرم 5050 گرم

0 ریال

سفید 500 عدد 12 گرم 6050 گرم

0 ریال
سفید 500 عدد 12 گرم 6050 گرم

0 ریال

سفید 500 عدد 14 گرم 7050 گرم

0 ریال
سفید 500 عدد 14 گرم 7050 گرم

0 ریال

سفید 500 عدد 16 گرم 8050 گرم

0 ریال
سفید 500 عدد 16 گرم 8050 گرم

0 ریال

سفید 500 عدد 18 گرم 9050 گرم

0 ریال
سفید 500 عدد 18 گرم 9050 گرم

0 ریال