نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع نیلوفری PS

قرمز - سبز - زرد - آبی و ... 1200 عدد

0 ریال
قرمز - سبز - زرد - آبی و ... 1200 عدد

0 ریال

زرد - نارنجی - قرمز - سبز -... 1200 عدد

0 ریال
زرد - نارنجی - قرمز - سبز - آبی و ... 1200 عدد

0 ریال

آبی - سبز - زرد - قرمز و ... 1200 عدد

0 ریال
آبی - سبز - زرد - قرمز و ... 1200 عدد

0 ریال

زرد - قرمز - آبی - سبز -... 1200 عدد

0 ریال
زرد - قرمز - آبی - سبز - نارنجی و ... 1200 عدد

0 ریال

قرمز - آبی - سبز - زرد و ... 900 عدد

0 ریال
قرمز - آبی - سبز - زرد و ... 900 عدد

0 ریال

شفاف - قرمز - آبی - سبز -... 600 عدد

0 ریال
شفاف - قرمز - آبی - سبز - زرد - نارنجی و ... 600 عدد

0 ریال

قرمز - سبز - زرد - آبی و ... 300 عدد

0 ریال
قرمز - سبز - زرد - آبی و ... 300 عدد

0 ریال