نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع لیوان PP

200 سی سی شفاف 50 عدد 40 بسته

0 ریال
200 سی سی شفاف 50 عدد 40 بسته

0 ریال

300 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال
300 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال

350 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال
350 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال

400 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال
400 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال