نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع ماستی و خورشتی PP

650 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال
650 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال

900 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال
900 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال

1300 سی سی مات - شفاف 10 عدد 10 بسته

0 ریال
1300 سی سی مات - شفاف 10 عدد 10 بسته

0 ریال

1700 سی سی مات - شفاف 10 عدد 8 بسته

0 ریال
1700 سی سی مات - شفاف 10 عدد 8 بسته

0 ریال

2500 سی سی مات - شفاف 10 عدد 8 بسته

0 ریال
2500 سی سی مات - شفاف 10 عدد 8 بسته

0 ریال

2700 سی سی مات - شفاف 10 عدد 8 بسته

0 ریال
2700 سی سی مات - شفاف 10 عدد 8 بسته

0 ریال

300 سی سی مات - شفاف 10 عدد 40 بسته

0 ریال
300 سی سی مات - شفاف 10 عدد 40 بسته

0 ریال