نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع کاسه - بشقاب و کیک خوری گیاهی

300 سی سی مات 12 عدد 25 بسته

0 ریال
300 سی سی مات 12 عدد 25 بسته

0 ریال

مات 12 عدد 26 بسته

0 ریال
مات 12 عدد 26 بسته

0 ریال

مات 12 عدد 45 بسته

0 ریال
مات 12 عدد 45 بسته

0 ریال

350 سی سی مات 12 عدد 36 بسته

0 ریال
350 سی سی مات 12 عدد 36 بسته

0 ریال

900 سی سی مات 12 عدد 21 بسته

0 ریال
900 سی سی مات 12 عدد 21 بسته

0 ریال

1000 سی سی مات 6 عدد 17 بسته

0 ریال
1000 سی سی مات 6 عدد 17 بسته

0 ریال

500 سی سی مات 6 عدد 25 بسته

0 ریال
500 سی سی مات 6 عدد 25 بسته

0 ریال