نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

ظروف یکبار مصرف

200 سی سی شفاف 500 عدد 1.9 گرم

5,000 ریال
200 سی سی شفاف 500 عدد 1.9 گرم

5,000 ریال

لیوان یکبار مصرف pp با ظرفیت 200 سی سی و رنگ شفاف

سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال
سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف خورشتی کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف و سفید، درب مقاوم

250 گرم سفید و شفاف 500 عدد 3 گرم

0 ریال
250 گرم سفید و شفاف 500 عدد 3 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 250 گرم

650 گرم سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال
650 گرم سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 650 گرم، درب مقاوم

2700 گرم، 1700 گرم، 900... سفید

0 ریال
2700 گرم، 1700 گرم، 900 گرم، خورشتی سفید

0 ریال

درب در سایزهای مختلف بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید ، 2700 گرم، 1700 گرم، 900 گرم، خورشتی، 

300 سی سی شفاف 300 عدد 4 گرم

0 ریال
300 سی سی شفاف 300 عدد 4 گرم

0 ریال

لیوان یکبار مصرف کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف، با حجم 300 سی سی

سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال
سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف خورشتی کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف و سفید، درب مقاوم

300 گرم سفید و شفاف 500 عدد 4 گرم

0 ریال
300 گرم سفید و شفاف 500 عدد 4 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 300 گرم

900 گرم سفید و شفاف 500 عدد 10 گرم

0 ریال
900 گرم سفید و شفاف 500 عدد 10 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 900 گرم، درب مقاوم

350 سی سی شفاف 300 عدد 5 گرم

0 ریال
350 سی سی شفاف 300 عدد 5 گرم

0 ریال

لیوان یکبار مصرف کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف، با حجم 350 سی سی

350 گرم سفید و شفاف 500 عدد 5 گرم

0 ریال
350 گرم سفید و شفاف 500 عدد 5 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 350 گرم

1700 گرم سفید و شفاف 250 عدد 17 گرم

0 ریال
1700 گرم سفید و شفاف 250 عدد 17 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 1700 گرم، درب مقاوم