نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

ظروف یکبار مصرف

400 سی سی شفاف 300 عدد 6 گرم

0 ریال
400 سی سی شفاف 300 عدد 6 گرم

0 ریال

لیوان یکبار مصرف کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف، با حجم 400 سی سی

750 گرم سفید و شفاف 250 عدد 8 گرم

0 ریال
750 گرم سفید و شفاف 250 عدد 8 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 750 گرم

2500 گرم سفید و شفاف 200 عدد 24 گرم

0 ریال
2500 گرم سفید و شفاف 200 عدد 24 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 2500 گرم، درب مقاوم

سفید 200 عدد 20 گرم

0 ریال
سفید 200 عدد 20 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف مینی مارشال بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید

2700 گرم سفید و شفاف 200 عدد 29 گرم

0 ریال
2700 گرم سفید و شفاف 200 عدد 29 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 2700 گرم، درب مقاوم