نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

لیوان یکبار مصرف pp

200 سی سی شفاف 500 عدد 1.9 گرم

5,000 ریال
200 سی سی شفاف 500 عدد 1.9 گرم

5,000 ریال

لیوان یکبار مصرف pp با ظرفیت 200 سی سی و رنگ شفاف

300 سی سی شفاف 300 عدد 4 گرم

0 ریال
300 سی سی شفاف 300 عدد 4 گرم

0 ریال

لیوان یکبار مصرف کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف، با حجم 300 سی سی

350 سی سی شفاف 300 عدد 5 گرم

0 ریال
350 سی سی شفاف 300 عدد 5 گرم

0 ریال

لیوان یکبار مصرف کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف، با حجم 350 سی سی

400 سی سی شفاف 300 عدد 6 گرم

0 ریال
400 سی سی شفاف 300 عدد 6 گرم

0 ریال

لیوان یکبار مصرف کاملا بهداشتی، تولید شده در رنگ شفاف، با حجم 400 سی سی