نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

ظروف بسته بندی

شفاف 20 عدد 40 میلی متر 500 عدد 85 میلی متر 70 میلی متر

0 ریال
شفاف 20 عدد 40 میلی متر 500 عدد 85 میلی متر 70 میلی متر

0 ریال

عسلی بلند از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای انواع مواد غذایی، انوع خوراکی ها، دسرها، ترشیجات، سالاد،...

شفاف 20 عدد 25 میلی متر 500 عدد 80 میلی متر 65 میلی متر

0 ریال
شفاف 20 عدد 25 میلی متر 500 عدد 80 میلی متر 65 میلی متر

0 ریال

عسلی کوتاه از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای انواع مواد غذایی، انوع خوراکی ها، دسرها، ترشیجات، سالاد،...

شفاف 25 عدد 45 میلی متر 400 عدد 180 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال
شفاف 25 عدد 45 میلی متر 400 عدد 180 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال

فوکری کوتاه از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

شفاف 20 عدد 70 میلی متر 400 عدد 230 میلی متر 140 میلی متر

0 ریال
شفاف 20 عدد 70 میلی متر 400 عدد 230 میلی متر 140 میلی متر

0 ریال

لانچ باکس بلند از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

شفاف 20 عدد 40 میلی متر 400 عدد 220 میلی متر 130میلی متر

0 ریال
شفاف 20 عدد 40 میلی متر 400 عدد 220 میلی متر 130میلی متر

0 ریال

لانچ باکس کوتاه از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع...

250 سی سی شفاف 25 عدد 30 میلی متر 400 عدد 140 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال
250 سی سی شفاف 25 عدد 30 میلی متر 400 عدد 140 میلی متر 120 میلی متر

0 ریال

دلی 250 سی سی از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...

500 سی سی شفاف 25 عدد 55 میلی متر 400 عدد 155 میلی متر 130 میلی متر

0 ریال
500 سی سی شفاف 25 عدد 55 میلی متر 400 عدد 155 میلی متر 130 میلی متر

0 ریال

دلی 500 سی سی از مواد اولیه پت (pet) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده است. از این محصول برای بسته بندی، نگهداری و حمل انواع مواد غذایی، انوع خوراکی...