کارخانه نیک پلاستیک تمیزی

تولید انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

انواع ظروف PS (هایمپک H)

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 250 عدد 13 گرم 27 میلی متر 3300 گرم 226 میلی متر 285 میلی متر

0 ریال
سفید 100 عدد 28 گرم 36 میلی متر 2850 گرم 237 میلی متر 385 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 9 گرم 46 میلی متر 4550 گرم 206 میلی متر 145 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 10 گرم 5050 گرم

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 12 گرم 6050 گرم

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 14 گرم 7050 گرم

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 3 سانتی متر

0 ریال

تماس با ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

کانال تلگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

 اینستاگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک