کارخانه نیک پلاستیک تمیزی

تولید انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

انواع ظروف فومی و آلومینیومی

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 300 عدد 65 میلی متر 225 میلی متر 138 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 300 عدد 72 میلی متر 260 میلی متر 142 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 36 میلی متر 260 میلی متر 175 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
1000 - 500 عدد 42 میلی متر 300 میلی متر 170 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
1000 - 500 عدد 46 میلی متر 354 میلی متر 206 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
1000 عدد 36 میلی متر 240 میلی متر 110 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
500 عدد 42 میلی متر 320 میلی متر 220 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
1500 عدد 48 میلی متر 105 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
500 عدد 25 میلی متر 210 میلی متر 165 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
24 عدد 30 سانتی متر

0 ریال

تماس با ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

کانال تلگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

 اینستاگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک