کارخانه نیک پلاستیک تمیزی

تولید انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

درب ماستی 2700 - 2500

سفید 200 عدد 11 گرم 11 میلی متر 2250 گرم 197 میلی متر

0 ریال

تماس با ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

کانال تلگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

 اینستاگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک