کارخانه نیک پلاستیک تمیزی

تولید انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

ظروف یکبار مصرف

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 300 عدد 72 میلی متر 260 میلی متر 142 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 10 گرم 5050 گرم

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 12 گرم 6050 گرم

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 500 عدد 14 گرم 7050 گرم

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
نارنجی - سبز - زرد و ... 500 عدد

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 250 عدد 8 گرم 11 میلی متر 2050 گرم 160 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 200 عدد 11 گرم 11 میلی متر 2250 گرم 197 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
سفید 1000 عدد

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
نارنجی - سبز - زرد - قرمز - آبی و ... 500 عدد 33 میلی متر 104 میلی متر

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
قرمز - سبز - زرد - آبی و ... 1200 عدد

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
آبی - سبز - زرد - قرمز و ... 1200 عدد

0 ریال

استعلام موجودی و قیمت

0 ریال
زرد - قرمز - آبی - سبز - نارنجی و ... 1200 عدد

0 ریال

تماس با ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

کانال تلگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک

 اینستاگرام ظروف یکبار مصرف نیک پلاستیک