به میدان زودباز نزدیک می شوید

 احتیاط

پنج متر تا میدان #زودباز

لطفا" دورمیدان، اولین #تقاطع

مراقب میدان های زندگیمان باشیم

کاری از راهبردهای ارتباطی خلاق شرکت #نیک_پلاستیک_سبزینه

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید