انواع روش های فروش در فروشندگی

انواع روش های فروش در فروشندگی :

 

فروش مشتری‌گرا : به عنوان اولین روش، به کاربرد مفهوم بازاریابی در سطح فردی ( فروشنده و مشتری) اشاره دارد، مفهوم بازاریابی به رویکردی اشاره دارد که در آن تمام فعالیت‌های سازمان در جهت افزایش رضایت مشتریان، سودآوری طرفین و ایجاد روابط بلند مدت، تنظیم می‌شود.

فروش رابطه‌ای : دیگر روشی است که مطالعات فراوانی در جهت بررسی اثربخشی آن انجام شده است، در فروش رابطه‌ای، فروشنده مسئول ایجاد و توسعه روابطی قوی، رضایت بخش، دوجانبه و بلند مدت میان خریدار و فروشنده است.

فروش انطباقی : به معنی تغییر رفتار فروشنده در طول تعاملات، بر مبنای اطلاعات گردآوری شده از شرایط فروش است، روش انطباقی، توجه بسیاری از محققین را جلب کرده است.

فروش مشاوره‌ای : فرایند حرفه‌ای فراهم سازی اطلاعات در راستای کمک به مشتریان در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و دستیابی به اهداف تجاری هر دو طرف بوده و در برگیرنده ارتباطاتی فعال میان فروشنده و مشتری جهت ساده سازی شناسایی و حل مشکلات است.

فروش متقاطع : مشتریان عموما با خرید یک محصول، گروه‌های دیگری از محصولات را در مراحل بعدی که در ارتباط با محصول اول است، تقاضا خواهند کرد، توسعه تقاضای محصولات و خدمات چندگانه در طول زمان را سفارشات متوالی و روش فروش متناسب با آن را فروش متقاطع می‌گویند.

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید